1. Burs, Türkiye’de herhangi bir üniversitenin herhangi bir fakültesine girmeye hak kazanan öğrenciler arasından Vakıf Yönetim Kurulunun uygun göreceği öğrencilere karşılıksız verilir.

2. Burs yalnız lisans yapacak öğrencilere verilir. Vakıf Tüzüğü gereği yüksek okul öğrencilerine verilemez.

3. Burs başvurusu için Burs Başvuru Formunun (BBF) doldurulup Vakıf merkezine mail olarak yollanması gerekmektedir. Burs başvuru formunu indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

Burs Başvuru Formu

4. Başvuru Formu (BBF) doldurulduktan sonra Excel formatında ve mail olarak aşağıdaki adrese yollanması gerekmektedir:

info@culcuogluvakfi.org

5. Burs başvuru dönemi her sene üniversite giriş sınav neticeleri açıklandıktan sonra başlar ve Eylül ayı son haftasına kadar devam eder.

6. Vakıf Yönetim Kurulu her yıl Eylül ayı sonunda Vakıf merkezinde toplanarak burs başvurularını değerlendirir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri liste olarak Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesi ilan tahtasına asılır.

7. Ayrıca burs kazanan öğrencilere mail olarak burs kazandıkları Ekim ayı içerisinde bildirilir.

8. Burs kazanan öğrenci Burs Kazanan Öğrenci Formunu (BKÖF) doldurup Vakıf merkezine göndermekle yükümlüdür. Bu form da http://culcuogluvakfi.org/dosya/Burs-Kazanan-Ogrenci-Formu.xlsx adresinden indirilebilir.

9. Öğrenci kendisine haber verildiği tarihten en geç bir ay içerisinde, kendisinden istenen belgeleri posta ile Vakıf merkezine göndermekle yükümlüdür.